Puly

Pulley trong tiếng anh có nghĩa là ròng rọc. Bộ phận có nhiệm vụ truyền momen lực chuyển động để vận hành máy móc.

Trong cuộc sống, puly được ứng dụng đa dạng trong các ngành nghề khác nhau. Theo đó, tùy vào mục đích mà người dùng có thể lựa chọn các loại puly khác nhau.